NLP Þjálfun (Neuro Linguistic Programming

Posted by Kári Eythors

Gætir þú hugsað þér að:

 • Eiga árangursrík samskipti
 • Vera móttækileg/ur og geta lært á auðveldan hátt
 • Geta stjórnað þínum eigin tilfinningum, hugsunum og hegðun.
 • Skapa þína eigin framtíð.
 • Vera fullur orku.
 • Njóta velgengni í vinnu, í leik, með vinum, starfsfélögum, Viðskiptavinum, fjölskyldu.
 • Geta markvisst aukið gæði lífs þíns.

Ef svarið er já þá á NLP þjálfun með okkur svo sannarlega við þig.

Á námskeiðinu lærir þú meðal annars:

 • Viðhorf - til þín og einnig að þekkja viðhorf annara og það að vera sveigjanlegur varðandi viðhorf annara.
 • Lögmál velgengninnar - að auðvelda velgengni í samskiptum og í breytingum, eins og að átta sig á því að hver og einn einstaklingur er einstakur og með með ósnertan innri styrkog möguleika, og að það sé ekki til neitt sem heiti mistök aðeins útkomur.
 • Hugsa í útkomum - Að vera alltaf á leiðinni í átt að útkomum.
 • Næmni á umhverfið - að vera meðvitaður um það sem er að gerast í kringum þig og hjá sjálfum þér.
 • Að eiga góð sambönd - við maka, fjölskyldu og aðra einstaklinga.
 • Samskipta tækni - að safna saman hágæðaupplýsingum og hafa hvetjandi áhrif á fólk.
 • Hugsana tækni - að breyta á einfaldann hátt hvernig við og aðrir hugsa og ná þar með framúrskarandi árangri.
 • Tilgangur - Komast að því að hvað er mikilvægast fyrir þig í lífinu, innri trú, lífsýn og tilgangurinn sem stjórnar þínu lífi.
 • Tileinka sér kosti annarra - að átta sig á hvað gerir einhvern framúrskarandi og tileinka sér það.
 • Breyta auðveldlega - breyta neikvæðni í jákvæðni, breyta hlutum þér í hag.


NLP (Neuro Linguistic Programming) er byggt á þeirri hugmyndafræði að öll hegðun hafi ákveðið mynstur og að þetta mynstur sé hægt að tileinka sér, læra og breyta því.

Það má því segja að NLP séu fræði hegðunarmynstra og allra þeirra ótal anga sem frá þeim liggja. Með NLP er hægt að átta sig á sínu eigin mynstri svo og annara. NLP veitir manni hæfileika til þess að sjá fyrir hegðun og að stjórna hegðun.

Með NLP tileinkar maður sér sveigjanleika, skilvirkni og öðlast í leiðinni aukna möguleika fyrir sjálfan sig í lífinu og einnig fyrir aðra.

Sambandið á milli NLP og dáleiðslu. Einn hluti af NLP er upprunið af rannsóknum á dáleiðslu og dáleiðslumeðferðum og því er dáleiðsla eitt af verkfærunum sem notað er í NLP. Þegar Richard Bandler( fann upp NLP) var að tileinka sér hæfni leiðandi therapista, fólk eins og Virgina Satir, Milton Erickson og Fritz Perls, áttaði hann sig á því að það var ákveðið hegðunarmynstur sem þau öll sýndu jafnvel þó þau hefðu misjafna persónuleika, misjafnar faglegar kenningar og misjafnan stíl. Þetta var dáleiðsla.

Hvað er dáleiðsla? Þegar þú ert í dáleiðsluástandi einbeitir þú þér aðeins að einum hlut í einu í stað þess að flökta með hugann úr einu í annað. Þetta þýðir að sá hluti heilans, oft nefnt rökhugsun, sá hluti sem spyr spurninga, dæmir, skilgreinir, gerir samanburð og býr til mælikvarða er að hluta til eða þá allur úr sambandi. Þetta er það ástand sem gerir manni kleift að eiga samskipti við annan hluta heilans, “ undirmeðvitundina” og er skilgreint sem "sefjun" dáleiðsla).

Með því að nota sefjun getum við átt samskipti beint við undirmeðvitundina, þann hluta heilans sem geymir gildin okkar, okkar dýpstu sannfæringu um okkur sjálf og í sefjunarástandi getum við breytt og endurskoðað gildin og aukið og eða breytt sannfæringu okkar.

Fólk heldur því oft fram að það hafi aldrei verið í sefjunarástandi en eins og komið hefur verið inná snýst sefjun (dáleiðsla) um einbeitingu mannshugans, hefur þú t.d. einhvern tíma upplifað að hafa keyrt fleiri fleiri km og hafa síðan áttað þig á því að þú manst lítið sem ekkert af ferðinni? Eða hefur þú upplifað að hafa sokkið inn í bíómynd og ekki tekið eftir neinu í umhverfi þínu? Að sjálfsögðu. Þetta er sefjun ( undirmeðvitundarástand). Þetta þýðir að hugarástand þitt er breytilegt eftir mismunadi aðstæðum og hugsunum sem þú upplifir á hverjum degi. Dæmi: þá ertu í gjörólíku hugarástandi þegar þú snæðir málsverð með vinum heldur en þegar þú vinnur við tölvu.

Hver er þá munurinn á þessu hversdagslega sefjunarástandi sem fólk fer í og úr allan liðlangan daginn og síðan meðvitaðri sefjun (dáleiðslu)? Munurinn er sá að meðvituð sefjun (dáleiðsla) er framkvæmd þannig að viðfangsefnið er leitt með tungumáli og sálrænni tækni. Með sefjunar meðferð er hægt að hafa áhrif á hegðun, gildismat og sannfæringu sem verður til þess að við tileinkum okkur jákvæðar hugmyndir sem verða að nýju hegðunarmynstri.

Það sem NLP og dáleiðsla eiga sameiginlegt er að í báðum tilvikum er verið að vinna með hegðunarmynstur. Það var uppgötvað að sefjun ( dáleiðsla ) er ástand sem er hluti af hversdagslífinu, og við notum það til þess að hafa áhrif á aðra og til þess að endurupplifa minningar úr lífinu og til svo margra annara hluta. Sefjun er stór partur í NLP fræðunum og er bæði grunnverkfæri sem og einnig tækni til þess að framkalla breytingar hjá einstaklingnum.